Werkwijze

Voordat de behandeling start, zal er eerst een intakegesprek zijn. Tijdens dit intakegesprek ga ik in op klachten en hulpvraag. Daarna zal ik een plan voorleggen aan de cliënt of aan de ouders van de cliënt en kunnen we samen tot een opzet van de behandeling komen.
In mijn behandeling maak ik gebruik van technieken, behorende bij de cognitieve gedragstherapie, maar ook van een behandelmethode die oorspronkelijk voor trauma’s bedoeld was (EMDR), maar inmiddels een ruimer toepassingsgebied heeft gekregen. Daarnaast voel ik me vrij om inzichten en technieken vanuit de filosofie en de spiritualiteit, zoals mindfulness toe te passen, maar alleen als de cliënt zich daar prettig bij voelt en erdoor wordt aangesproken.