Voor wie?

N.B. Met ingang van 01-01-2021 ben ik grotendeels gestopt met mijn praktijk, om mede te gaan genieten van mijn pensioen. In incidentele gevallen kan ik nog wel een enkele hulpvraag (voor traumabehandeling) honoreren, mits het een enkelvoudig trauma betreft en mits de cliënt akkoord kan gaan met zelfbetaling (zie kosten) .

Kinderen, jeugdigen en volwassenen die last hebben van angst- en stemmingsklachten (somberheid, negativiteit), spanningsklachten (stress, burn-out), en traumaklachten (schokkende/nare gebeurtenissen, rouw, tegenslag) kunnen zich aanmelden. Daarnaast kunnen er ook problemen zijn met het zelfbeeld (weinig zelfvertrouwen, zich moeilijk staande kunnen houden, gepest zijn) en problemen die samenhangen met de levensfase (puberteit, jong-volwassenheid, overgang). Tenslotte kan er ook aandacht geboden worden aan levensvragen en het ontwikkelen van (zelf)bewustzijn, zelfcompassie en zelfacceptatie.

Omdat er geen contracten meer afgesloten zijn, is voor een behandelings- of coachingstraject geen verwijzing van de huisarts meer noodzakelijk. Bij twijfel is het natuurlijk altijd raadzaam om een huisarts te consulteren, met name om te bezien of een Basis-GGZ-traject of coachingstraject wel voldoende is.