"Psychologische hulp nodig? Welkom bij Praktijk Gera Koster in Voorschoten."

Ervaren GZ-psycholoog en EMDR-therapeut voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Voor wie?

N.B. Met ingang van 01-01-2021 ben ik grotendeels gestopt met mijn praktijk, om mede te gaan genieten van mijn pensioen. In incidentele gevallen kan ik nog wel een enkele hulpvraag (voor traumabehandeling) honoreren, mits het een enkelvoudig trauma betreft en mits de cliënt akkoord kan gaan met zelfbetaling (zie kosten) .

Kinderen, jeugdigen en volwassenen die last hebben van angst- en stemmingsklachten (somberheid, negativiteit), spanningsklachten (stress, burn-out), en traumaklachten (schokkende/nare gebeurtenissen, rouw, tegenslag) kunnen zich aanmelden. Daarnaast kunnen er ook problemen zijn met het zelfbeeld (weinig zelfvertrouwen, zich moeilijk staande kunnen houden, gepest zijn) en problemen die samenhangen met de levensfase (puberteit, jong-volwassenheid, overgang). Tenslotte kan er ook aandacht geboden worden aan levensvragen en het ontwikkelen van (zelf)bewustzijn, zelfcompassie en zelfacceptatie.

Omdat er geen contracten meer afgesloten zijn, is voor een behandelings- of coachingstraject geen verwijzing van de huisarts meer noodzakelijk. Bij twijfel is het natuurlijk altijd raadzaam om een huisarts te consulteren, met name om te bezien of een Basis-GGZ-traject of coachingstraject wel voldoende is.

Werkwijze

Voordat de behandeling start, zal er eerst een intakegesprek zijn. Tijdens dit intakegesprek ga ik in op klachten en hulpvraag. Daarna zal ik een plan voorleggen aan de cliënt of aan de ouders van de cliënt en kunnen we samen tot een opzet van de behandeling komen.

Er is op dit moment geen wachtlijst. Dat betekent dat er zo mogelijk binnen een paar dagen, en uiterlijk binnen twee weken een intakegesprek gepland kan worden.
In mijn behandeling maak ik gebruik van verschillende technieken, behorende bij de cognitieve gedragstherapie, maar ook van een behandelmethode die oorspronkelijk voor trauma’s bedoeld was (EMDR), maar inmiddels een ruimer toepassingsgebied heeft gekregen. Daarnaast voel ik me vrij om inzichten en technieken vanuit de filosofie en de spiritualiteit, zoals mindfulness toe te passen, maar alleen als de cliënt zich daar prettig bij voelt en erdoor wordt aangesproken.

Even voorstellen

Ik ben Gera Koster, GZ-psycholoog en EMDR-therapeut. Tot voor kort had ik naast mijn eigen praktijk een baan binnen de Basis- en Specialistische GGZ in Zoetermeer. Inmiddels werk ik alleen nog twee dagen per week (thans nog maar één middag (vrijdagmiddag) in mijn eigen praktijk voor B-GGZ in Voorschoten.
Mijn werkzame leven ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs. Van daaruit heb ik gekozen voor verdieping in de vorm van een psychologiestudie, en ben ik als psycholoog gaan werken. Later ben ik GZ-psycholoog en EMDR-therapeut geworden.

Mijn BIG-registratie laat zien dat ik werk volgens de richtlijnen van de Geestelijke Gezondheidszorg en voldoe aan de eisen die daaraan gesteld worden. Er is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (zie https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-geestelijke-gezondheidszorg-kwaliteitsstatuut). Ik sta geregistreerd als gekwalificeerd EMDR-therapeut bij de EMDR Vereniging Nederland (VEN) en ben zichtbaar op hun website voor erkende EMDR-therapeuten.
Aanvankelijk was ik vooral gericht op kinderen en jeugdigen. Inmiddels heb ik mijn werkveld uitgebreid naar volwassenen.

Ik ben getrouwd, heb drie volwassen kinderen (en een kleinkind), en woon met veel plezier in Voorschoten.